Перейти к содержимому страницы.

«Үлкен Алтай мен Қазақстан аймақтары этномәдениетінің дамуына білім беруді біріктіру» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы

13.03.2017

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты» ШЖҚ РМК

Ресей Федерациясы Білім және ғылым министрлігінің «Алтай мемлекеттік педагогикалық университеті» ФМБББҰ

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

 

«Үлкен Алтай мен Қазақстан аймақтары этномәдениетінің дамуына білім беруді біріктіру» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы

 

2017ж. 28 сәуір

Құрметті әріптестер!

«Үлкен Алтай мен Қазақстан аймақтары этномәдениетінің дамуына білім беруді біріктіру» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысуға шақырамыз.

Конференцияға жоғары және орта арнайы оқу мекемелерінің ғалымдары мен оқытушылары, студенттер, магистрлер, аспиранттар және ізденушілер; ғылыми қызметкерлер; орта жалпы және қосымша білім беру педагогтері шақырылады.

Конференция мақсаты: Үлкен Алтай мен Қазақстан аймақтары этномәдениетінің дамуының теориялық-әдіснамалық, ғылыми – әдістемелік және практикалық мәселелерін талқылауда казақстандық, ресейлік ғалымдар мен практиктердің күшінің нығаюы; этномәдени білім берудің теориясы мен практикасы бойынша ғылыми-педагогикалық мектептердің тәжірибесімен мәдениаралық қарым-қатынасты ұйымдастыру технологияларымен алмасу; қазақстандық және ресейлік ғалымдар мен педагог-практиктердің біріккен жобаларын қарау бойынша тәжірибемен алмасу.

Конференция жұмысының тілі  – қазақ, орыс және ағылшын тілдері.

Конференцияға қатысу келесі түрде жүзеге асырылады: бір немесе бірнеше секциялардың отырысы шеңберінде баяндама, сыртай қатысу.

 

Конференция жұмысының бағыттары:

 1. Жоғары мектеп қызметі аймақтың этномәдениетінің дамуы іспетті.
 2. Балалар мен жастарды этномәдениетілік және көп мәдениетілік білім беру мен тәрбиелеу
 3. Ұлттық және мәдени бірлестік: қазіргі жағдайы мен даму перспективасы.
 4. Үлкен Алтай мен Қазақстан аймақтарының тарихи-мәдени мұрасын сақтау және зерттеу мәселелері.
 5. Көп мәдениеттілік және этномәдени білім берудегі мәдениет аралық қатынас пен тілдер мәселелері.
 6. Этномәдени және кәсіби ділдік және педагогтың ойлау санасы.
 7. Сабақ беруде жаңа тәсілдерді қолданып, тарих сабағында ұлттық салт-дәстүрлер элементтерін қолану.
 8. Үлкен Алтай мен Қазақстан аймақтарындағы экология мен туризм

 

 

 

 1. Конференция шеңберінде тарих, география, биология, қазақ тілі, орыс, шет тілі және әдебиеті мұғалімдеріне арналған «Сабақ беруде жаңа тәсілдерді қолданып, тарих сабағында ұлттық салт-дәстүрлер элементтерін қолдану» ғылыми-әдістемелік әзірлемелердің конкурсын өткізу жоспарлануда.

18.(Конкурс туралы ереже соңынан жіберілетін болады).

 

Конференцияны өткізудің орны мен уақыты

Өткізу орны – үлкен зал (Мир көш,60 үй, ПМПИ бас ғимараты).

Қатысушыларды тіркеу  сағ 09.00-ден 10.00 дейін

Конференцияның басталуы – сағ 10.00

Конференцияға қатысумен байланысты шығындар, конференция қатысушылары есебінен өтеледі. 

 

Конференция барысында http://elibrary.ru Ғылыми электрондық сайтында кейіннен мақалалық орналастырумен ғылыми мақалалар электрондық жинағын шығару және ҒДРИ ғылыми өлшем негізінде индекстеу жоспарлануда (Ғылыми дәйексөз алу ресейлік индексі). ҒДРИ орналастыру мәтіннің түпнұсқасына тексеру жағдайында жүзеге асырылады. (мәтіннің түпнұсқалық деңгейі 70% кем емес).

Конференция қатысушыларына электрондық мекенжайларына PDF форматта электрондық нұсқасы жіберілетін болады.

Конференцияның материалдары мен өтінімдері ПМПИ-дің ғылыми жұмысты ұйымдастыру бөліміне жіберіледі. ( Павлодар қ, Мир көш, 60-үй, 105 каб.) немесе  conference_pgpi@mail.ru. Электронды поштаға: «Үлкен Алтай конференциясы» тақырыбымен 2017жылғы 3 сәуірге дейін .  (А.Б. Искаков секция 1_мақала) файлға тақырыбы беріледі

Ұймкомитеті конференция тақырыбына немесе рәсімдеу талаптарына сәйкес рәсімделмеген мақалаларды қабылдамауға құқылы.

Конференцияға қатысу үшін төленетін төлемді (3000 тенге) ПМПИ-дің банк есебіне төлеуге болады.  

Банк реквизиттері:

«Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты» ШЖҚ РМК

БИН 040340005741

ИИК KZ609650000061536309

АО «Forte банк»

БИК IRTYKZKA

ОКПО 40200973

КБЕ 16

 

Түбіртекте көрсетілуі қажет: «Үлкен Алтай мен Қазақстан аймақтары этномәдениетінің дамуына білім беруді біріктіру» атты конференцияся

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баяндамаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар:

 

1) Баяндама мәтінінің көлемі MS WORD (6.0 или 7.0) редакторында 6 беттен аспау керек   conference_pgpi@mail.ru. мекенжайына жіберуіңіз қажет. Жалпы баяндама көлеміне суреттер, қосымшалар және әдебиеттер тізімі қоса беріледі.

 2) Шрифт – Times New Roman; Кегль 14; жоларалық – 1 интервал, поля: сол жағы  – 3 см, қалғаны – 2 см.

3) Парақтың жоғары жағында – Бас әріптермен баяндама атауы көрсетілуі керек (қою шрифтпен), астына пробел арқылы аты-жөнінің бас әріптері мен жұмыс орны көрсетіледі.

4) Аннотация және түйінді сөздер қазақ және орыс тілдерінде,сонымен қатар ағылшын тілінде (4-7 сөйлем)

5) сілтеме мен әдебиеттер тізімі мақала мәтінінің соңында көрсетіледі.

Үлгі:

Әдебиеттер тізімі

1.Автор. Мақала атауы // Журнал атауы. – баспа жылы. – Т. 26. –№3). – бет (мысалы, С. 34 немесе С. 15–24).

2.Андреева С.А. Кітап атауы. – Баспа орны (мысалы, – М.): Баспа (мысалы, Ғылым), баспа жылы. – кітаптағы жалпы парақ саны (мысалы, 239 б.) немесе нақты парақша (мысалы, С. 67.)

3.Петров И.И. Диссертация атауы: дис. канд. пед. ғылым. – М.: Институт атауы, жылы. – бет саны.

4.С.Christopoulos, The transmission Line Modelling (TML) Metod, Piscataway, NJ: IEEE Press, 1995.

 

Мәтін ішіндегі сілтемелер төртбұрыш жақшаларда көрсетіледі: [1, л.1–1 об.] немесе [14, с. 43–45], егер мәтінде бірнеше ақпарат көздерін көрсету керек болса, олар жақшада нүктелі үтір арқылы көрсетіледі.: [2, с. 1; 19, с. 10–12].

Суреттер (ақ-қара түсті сапалы және 300 dpi кем емес ұлғайтылған нақты суреттер) жеке файлдармен беріледі. (.jpg немесе tif), атауында автор тегі және сурет нөмірі көрсетіледі.

Мақала мәтінінде, сонымен қатар, автор суретті орналастыруды жоспарлап отырған жерге жазуы тиіс:

 • Түрі («Сур.», «Кесте.» және т.б.) және реттік нөмірі араб сандарымен (№ белгісі қойылмайды);
 • Атауы;
 • Карталар мен сызбалар үшін – шартты белгілер, масштаб сипатталады.

Мітінде суреттер мен қосымшалар сілтемесі дөңгелек жақшаларда көрсетіледі: (2 сур), (1 қосым қарау). Егер мақалада қосымша болса, онда олар нөмірленген жіне тақырыбы аталған болуы қажет. Қосымша соңында міндетті түрде ақпарат көздерінің деректемелері көрсетіледі.. Егер мәтінде немесе ақпарат көздерінің және әдебиеттер тізімі қысқартылған болса, онда оларды мақала соңында арнайы қысқартылған тізімде толық жазу керек.

Көрсетілген мерзімнен кейін немесе талапқа сай рәсімделмеген материалдар, қарастырылмайды. Қателері бар материалдар, баспаға жіберілмейді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалдарды рәсімдеу үлгісі

 

КӨП МӘДЕНИЕТТІЛІК БІЛІМ БЕРУДІҢ ҮРДІСІ МЕН БОЛАШАҒЫ

ПМПИ,  Павлодар қ.

Аннотация: қазақ немесе орыс тілдері.

Түйінді сөздер: қазақ немесе орыс тілдері.

 

TITLE OF THE ARTICLE

A.B. Iskakov,

PGPI, g. Pavlodar

 

Abstract

Key words:

 

           Текст доклада... Текст доклада... Текст доклада... Текст доклада... Текст доклада... Текст доклада... Текст доклада... Текст доклада... Текст доклада... Текст доклада... Текст доклада... Текст доклада... Текст доклада... Текст доклада... Текст доклада...

 

ТІРКЕЛУ ҮЛГІСІ ЖЕКЕ ФАЙЛМЕН ЖІБЕРІЛЕДІ

(файлға А.Б. Искаков_Тіркелу үлгісі атауы беріледі)

 

Тіркелу үлгісі // Регистрационная форма

 

 1. Тегі, аты-жөні // Фамилия, имя, отчество _______________________
 2. Ғылыми дәрежесі, атағы // Ученая степень, звание________________
 3. Ұйым, лауазымы // Организация, должность ____________________
 4. Мекенжай // Адрес _____________________________________
 5. Телефон/факс ____________________________________________
 6. Баяндама // Тема _________________________________________
 7. Секция ___________________________________________________
 8. Шақыру қажеттілігі // Необходимость приглашения ______________

 

Конференцияға қатысуға арнайы шақырылуы қажет болған жағдайда, міндетті түрде факс нөмірін, ТАЖ, лауазымы, ғылыми дәрежесі және шақыру жіберілетін, ұйым немесе бөлімше басшысының атағы көрсетілуі қажет.

 

Байланыс ақпараттары:

140000, Қазақстан Республикасы,  Павлодар қ.  Мир көшесі, 60-үй, Ғылым басқармасы ғылыми жұмысты ұйымдастыру бөлімі (216 каб.)

Ельмуратова Бахытгуль Амантаевна – 8 (718 2) 651-612 (Қазақстандық қатысушылар үшін).

 

656031, Рессей, Барнаул қ.,  Молодежная көш, 55-үй, гранттар мен жобалар бөлімі,

Бокова Ольга Александровна, псих. ғ.канд. 8 (3852) 288 – 412 (Ресей қатысушылары үшін)