Перейти к содержимому страницы.

Студенттің ар-намыс кодексі

Павлодар мемлекеттік педагогикалық студенттерінің қауымдастығы:

-       институт миссиясын жүзеге асырудағы өз жауапкершілігін сезеді,

-       Қазақстан Республикасындағы кәсіби педагог кадрларын даярлайтын жетекші жоғары оқу орындарының бірі ретіндегі, ПМПИ-дің бірлескен мәдениеті мен беделін қолдау және дамыту өз парызын, деп санайды,

-       ПМПИ жетістіктерін студенттер мен жастар ортасында насихат жүргізеді,

-       ПМПИ-де  студенттер,  қызметкерлер жəне жоғарғы оқу орнының əкімшілігі арасында  шынайы  демократиялық  қарым-қатынастар  жүйесін  қалыптастыруға ұмтылады,

-       ПМПИ  студентінің  осы  Ар-намыс  кодексін  қабылдайды  жəне  оны қалтқысыз орындауға міндеттенеді.

1-бап.

ПМПИ  студенті  Қазақстан  Республикасының Конституциясы мен заңдарын, ПМПИ Жарғысын,  ішкі  тəртіп  Ережесін,  жатақханада тұру ережесін жəне басқа да ПМПИ-дің нормативтік актілерін сақтайды. 

2-бап.

ПМПИ студенті Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін,  ұлттық мəдениетін,  Қазақстан  мемлекеттінің  қалыптасу  тарихы мен Қазақстанның мемлекеттілігін біледі  жəне  оларды  қастерлейді,  институт дəстүрлерін  кіршіксіз  сақтайды  жəне  оларды арттырады.

3-бап.

ПМПИ  студенті  басқа  студенттермен, оқытушылармен  жəне  ПМПИ  əкімшілігімен  қарым-қатынас  барысында  ізеттілік, кішіпейілділік жəне ұқыптылық танытады.  

4-бап. 

ПМПИ студенті кез келген адамға оның шығу тегі мен ұлтына, əлеуметтік мәртебесіне, діни  немесе дүниетанымдық  ұстанымдарына қарамастан құрметпен қарайды.

5-бап. 

ПМПИ студенті  өзінің  оқудағы  міндеттерін қатаң  орындайды,  этикалық, академиялық және құқықтық олқылықтар жасамайды, соның ішінде:

-  шығармашылық ұрлық; 

-  алдау;

- шпаргалка  пайдалану,  білімді  бақылаудың барлық деңгейлері мен түрлерінен өту барысында көшіру жəне сыбырлап айту;

- неғұрлым жоғары  баға  алу  үшін  туысқандық немесе қызмет бабындағы байланыстарды пайдалану;

-  пара беру;

-  оқытушыны алдау жəне оны сыйламау;

-  сабаққа себепсіз қатыспау.

6-бап.

ПМПИ  студенті  институт  мүлкінің сақталуына қамқорлық жасайды жəне институт аумағында  бүлдірушілік  көріністерінің жүзеге аспауына шара қолдану;

7-бап. 

ПМПИ студенті институттың кітапханалық-ақпараттық  ресурстарына  ұқыпты қарайды  жəне  оларға қатысты салғырттыққа немесе зиянкестік әрекетке жол бермейді.

8-бап. 

ПМПИ  студенті  жинақы жүреді. Оның  сыртқы  түр  келбеті   эстетикалық нормаларға сəйкес келеді. 

9-бап. 

ПМПИ  студенті  салауатты  өмір  салтын ұстанады және насихаттайды,  өзінің  мəдени,  адамгершілік  жəне денесінің  даму  деңгейін  жетілдіруге  ұмтылады, институттың қоғамдық-мəдени, ғылыми  жəне  спорттық  өміріне  белсене  қатысады. 

10-бап. 

ПМПИ студенті институтта жəне одан тыс жерлерде де құқыққа қарсы əрекеттерге жол бермеуге тиіс.

11-бап.

ПМПИ студенті – елде тұрақсыздыққа бағытталған ақпараттың таратылуына жол бермеуі, сондай-ақ  заңмен рұқсат етілмеген жиналыстарға, демонстрацияларға, митингілерге, тосқауылдарға,  акциялар мен  шерулерге  қатыспауы тиіс.

12-бап. 

ПМПИ  студенті институт мүддесіне қайшы  келетін  жəне  ПМПИ  имиджі  мен беделіне  нұқсан  келтіретін  кез  келген  іс-əрекетке қатысудан бас тартады.

13-бап.

ПМПИ  студенті Кодекс  ережелерінің  бұзылуын  анықтаған  сəтте  оны  өз күшімен тыюға тырысады, болмаса бұл туралы  студенттердің  өзін-өзі  басқару  органдарына немесе əкімшілікке хабарлайды.